Ảnh Sự Kiện

Lễ Trao Tặng Huy Hiệu 40 Năm Tuổi Đảng

Lễ Bổ Nhiệm Xưởng Trưởng

TGĐ Tổng Công Ty Trực Thăng VN Thăm Công Ty