Ảnh Sự Kiện

Cục Kỹ Thuật, Quân Chủng PK-KQ Thăm Công Ty

Hội Nghị Giảng Bình An Toàn Kỹ Thuật

Hội Nghị Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ