Skyone Helicopter

Hevilift Helicopter

Heli Niugini Helicopter

UN Mission Helicopter

Tổng Hợp Ảnh Sự Kiện Tháng 03/2021

– Khai Giảng Khóa Đào Kỹ Thuật Hàng Không

– Gặp Gỡ Và Trao Quà CBCNV Nhân Ngày 8/3

Tổng Hợp Ảnh Sự Kiện Tháng 02/2021

– Lễ Trao Tặng Huy Hiệu 40 Năm Tuổi Đảng
– Lễ Bổ Nhiệm Xưởng Trưởng
– TGĐ Tổng Công Ty Trực Thăng VN Thăm Công Ty

Tổng Hợp Ảnh Sự Kiện Tháng 01/2021

– Cục Kỹ Thuật, Quân Chủng PK-KQ Thăm Công Ty
– Hội Nghị Giảng Bình An Toàn Kỹ Thuật
– Hội Nghị Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện NV